Wybierz rozmiar czcionki:
lub skaluj stronę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL + (powiękaszanie), CTRL - (pomniejszanie).
Wersja dla słabowidzących

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej

Urząd Miejski w Białej
ul. Rynek 10
48-210 Biała
UMBiala.jpeg

 

Strona www: www.biala.gmina.pl
Strona BIP: www.bip.biala.gmina.pl
Adres e-mail:
Telefon: 77 438 85 31
Faks: 77 438 76 79
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Burmistrz przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 13:00 do 16:30
NIP: 755-10-03-699 - Urząd Miejski w Białej
755-19-12-048 - Gmina Biała
REGON: 000527977 - Urząd Miejski w Białej
531413343 - Gmina Biała
Konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała

 

promo_gluchoniemy_logo_s.jpeg Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych

Więcej informacji teleadresowych urzędu

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.
Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.


Prawo obywateli do informacji publicznej zapewnia art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi:
„Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. „

 Szczegółowo kwestię udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej / Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn.zm/ oraz rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

W Biuletynie Informacji Publicznej udostępnia się informacje na czas ich ważności lub użyteczności, po tym okresie wszystkie informacje są przenoszone do archiwum. Aby przeglądać informacje przeniesione do archiwum należy skorzystać z   zakladki wyszukiwanie zaznaczając opcję "również w archiwum".


Aktualności


 • Informacje o systemie zbiórki odpadów komunalnych

  11-08-2014 09:18

  W związku ze zmianą w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała, częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, w przypadku odpadów segregowanych i popiołu, informujemy, że od dnia 01.01.2014r. popiół odbierany będzie nie rzadziej niż raz w miesiącu, a odpady segregowane odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Zmiany dokonano na ostatniej sesji Rady Miejskiej dnia 15 listopada 2013 r. (Uchwała Nr XXVII.303.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała). Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych pozostaje bez zmian.

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych


  Od 1 lipca 2013 roku zaczął obowiązywać nowy system zbiórki odpadów komunalnych wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012 poz. 391, z póź. zm.). Opłatę należy uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, w kasie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, u inkasenta lub przelewem na konto Gminy Biała o numerze 23 8903 0002 2001 0000 2020 0013 określając adres nieruchomości, której opłata dotyczy. 

  czytaj dalej
 • promo_kartka_kalendarza.jpeg

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

  Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Biała dla III i IV kwartału 2014 roku.

  czytaj dalej
 • promo_dowod_wzor.jpeg

  Zmiany w obowiązku meldunkowym

  21-01-2013 13:34

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego.

  czytaj dalej
 • oglaszenie.jpeg

  Informacja dotycząca zmiany systemu zbiórki odpadów komunalnych

  25-09-2012 16:17

  1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zakłada ona przejęcie przez gminy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  Nowe regulacje zawarte w ustawie promują czystość i odpowiedzialność gmin za wszystkie odpady z całego terenu gminy i od każdego mieszkańca. Dzięki tej ustawie Polska dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych.

  czytaj dalej
 • oglaszenie.jpeg

  KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ

  28-02-2007 12:42
  Opracowane karty usług mają pomóc mieszkańcom - klientom naszego urzędu przy załatwianiu większości spraw urzędowych. Karty usług można otrzymać bezpośrednio przy załatwianiu sprawy oraz pobrać z półek znajdujących się na korytarzach urzędu. Karty usług zostały usystematyzowane według zakresu działania komórek organizacyjnych tutejszego Urzędu. W kartach usług opisano procedury najczęściej załatwianych spraw urzędowych. Powstały z kart usług katalog będzie sukcesywnie uzupełniany o kolejne karty.
  czytaj dalej
 • logo_fazka.jpeg

  Bezpłatny dostęp do Dzienników Ustaw i Monitorów Polski

  15-01-2010 08:59

  Od dnia 1 stycznia, urzędy administracji rządowej i samorządowej mają obowiązek udostępniania Dzienników Ustaw i Monitorów Polski. Wykonując ten obowiązek na stronie www.bip.biala.gmina.pl została przygotowana strona, dzięki której można bezpłatnie pobrać Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie.

  czytaj dalej
Gmina Biała
Rynek 10, 48-210 Biała
tel: 77 438 85 31 faks: 77 438 76 79
e-mail:
strona www: www.biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
Rynek 10, 48-210 Biała
tel: 77 438 85 31 faks: 77 438 76 79
e-mail:
strona www: www.biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Polityka prywatności