Wybierz rozmiar czcionki:
lub skaluj stronę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL + (powiękaszanie), CTRL - (pomniejszanie).
Wersja dla słabowidzących

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Harmonogram wywozów odpadów z terenu Gminy Biała III kwartał 2014

Rejon

Wykaz miejscowości

Data wywozu ZMIESZANYCH ODPADÓW KUMUNALNYCH (POJEMNIKI)

Data wywozu odpadów
SEGREGOWANYCH -SUCHYCH (POJEMNIKI)

Data wywozu popiołu
(pojemniki)

Rejon I

Józefów, Kolnowice, Laskowiec, Miłowice, Olbrachcice, Prężyna, Śmicz, Wasiłowice, Grabina

1,14,28 lipiec

11,25 sierpień

8,22 wrzesień

7,21 lipiec

4,18 sierpień

1,15,29 wrzesień

8 wrzesień

Rejon II

Browiniec Polski, Dębina, Gostomia, Krobusz, Ogiernicze, Mokra, Nowa Wieś, Rostkowice, Solec, Wilków, Czartowice, Żabnik

2,15,29 lipiec

12,26 sierpień

9,23 wrzesień

8,22 lipiec

5,19 sierpień

2,16,30 wrzesień

9 wrzesień

Rejon III

Łącznik, Chrzelice

3,16,30 lipiec

13,27 sierpień

10,24 wrzesień

9,23 lipiec

6,20 sierpień

3,17 wrzesień

10 wrzesień

Rejon IV

Pogórze, Brzeźnica, Frącki, Górka Prudnicka, Ligota Bialska, Otoki, Radostynia

4,17,31 lipiec

14,28 sierpień

11,25 wrzesień

10, 24 lipiec

7, 21 sierpień

4,18 wrzesień

11 wrzesień

Rejon V

Miasto Biała, Spółdzielnia Mieszkaniowa

5,18 lipiec

1,16,29 sierpień

12,26 wrzesień

11,25 lipiec

8,22 sierpień

5,19 wrzesień

12 wrzesień

Rejon VI

Miasto Biała ul.: Rynek, Armii Ludowej, Plac Zamkowy, Wałowa, Kościuszki, Prudnicka do nr. 24, Szkolna i 1 Maja oraz budynki wielorodzinne zlokalizowane w Łączniku przy ul. Robotniczej

5,11,18,25 lipiec

1,8,16,22,29 sierpień

5,12,19,26 wrzesień

11,25 lipiec

8,22 sierpień

5,19 wrzesień

12 wrzesień


Harmonogram wywozów odpadów z terenu Gminy Biała IV kwartał 2014

 

Rejon

Wykaz miejscowości

Data wywozu
ZMIESZANYCH
(POJEMNIKI)

Data wywozu-SUCHYCH (POJEMNIKI)

Popiół

I

Józefów, Kolnowice, Laskowiec, Miłowice, Olbrachcice, Prężyna, Śmicz, Wasiłowice, Grabina

6 październik

3 listopad

1, 29 grudzień

13, 27 październik

8, 24 listopad

8, 22 grudzień

6, 20 październik

3, 17 listopad

1, 15, 29 grudzień

II

Browiniec Polski, Dębina, Gostomia, Krobusz, Ogiernicze, Mokra, Nowa Wieś, Rostkowice, Solec, Wilków, Czartowice, Żabnik

7 październik

4 listopad

2, 30 grudzień

14, 28 październik

10, 25 listopad

9, 23 grudzień

7, 21 październik

4, 18 listopad

2, 16, 30 grudzień

III

Łącznik, Chrzelice,

8 październik

5 listopad

3, 31 grudzień

1, 15, 29 październik

12, 26 listopad

10, 24 grudzień

8, 22 październik

5, 19 listopad

3, 17, 31grudzień

IV

Pogórze, Brzeźnica, Frącki, Górka Prudnicka, Ligota Bialska, Otoki, Radostynia

9 październik

6 listopad

4 grudzień

2, 16, 30 październik

13, 27 listopad

11, 27 grudzień

9, 23 październik

6, 20 listopad

4, 18 grudzień

V

Miasto Biała

10 październik

7 listopad

5 grudzień

3, 17, 31 październik

14, 28 listopad

12, 29 grudzień

10, 24 październik

7, 21 listopad

5, 19 grudzień

VI

Miasto Biała ul.: Rynek, Armii Ludowej, Plac Zamkowy, Wałowa, Kościuszki, Prudnicka do nr 24, Szkolna i 1 Maja oraz budynki wielorodzinne zlokalizowane w Łączniku przy ul. Robotniczej

10, 24 październik

7, 21 listopad

5, 19 grudzień

3, 17, 31 październik

14, 28 listopad

12, 29 grudzień

10, 24 październik

7, 21 listopad

5, 19 grudzień

 

Odpady będą odbieranie między godz. 6:00 a 22:00. Pojemniki z odpadami nie zabrane z powodu zbyt późnego ich wystawienia prosimy wystawić w następnym terminie.


Do pobrania:
Harmonogram wywozu odpadów - IV kwartał 2014r.pdf
Harmonogram wywozu odpadów - III kwartał 2014r.pdf
Harmonogram wywozu odpadów - II kwartał 2014r.pdf
Harmonogram wywozu odpadów - I kwartał 2014r.pdf

Gmina Biała
Rynek 10, 48-210 Biała
tel: 77 438 85 31 faks: 77 438 76 79
e-mail:
strona www: www.biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
Rynek 10, 48-210 Biała
tel: 77 438 85 31 faks: 77 438 76 79
e-mail:
strona www: www.biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Polityka prywatności